Common Equipment by Nortel Networks

NT6D42 RINGING GENERATOR DC

NT6D80 MSDL CD

NT8D01 CONTROLLER CD 4 PORT

NT8D04 SUPERLOOP NETWORK CD

NT8D16 DIGITONE RECEIVER CD 4 PORT

NTAK01 OPT11 CPU/CONF CD

NTAK03 OPT11 TDS/DTR CD

QPC414 NETWORK CD

2014-01-04T01:28:19+00:00